Satyridae

Čeľaď Satyridae (Očkáňovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 159 druhmi. Z toho na Slovensku žije 32 druhov.

Po novom sa už očkáne radia ako podčeľaď a patria pod babôčkovité (Nymphalidae). Ja ich uvádzam samostatne iba kvôli jednoduchšej orientácii.

Sú to väčšinou veľmi plaché a rýchle motýle. Vyskytujú sa takmer v každom type biotopu od nížin až po vysoké hory. Húsenice očkáňov sa živia trávami (Poaceae).

© 1993, Martin Jagelka

Poznámky k chovu očkáňovitých:

Väčšinu druhov z tejto čeľade vykladieme ľahko. Samičku umiestnime do priesvitného vedra, všade vystlaného gázou. Na vrchu je vetranie (viď obrázok). Do vnútra dáme trávu. Samičky kŕmime pomocou injekčnej striekačky alebo pri niektorých druhoch aj pomocou vatičky namočenej v medovej vode. Vedro umiestnime do polotieňa von a každý deň samicu prikrmujeme.

Húsenice chováme buď v dózach (len zo začiatku (1 až 2 instar), alebo ku koncu vývoja pár dní pred kuklením. Inak ich chováme najlepšie v húseničníkoch s predpestovanou trávou. Húsenice väčšiny očkáňov zimujú a preto je najlepšie ich mať vonku na živej tráve, aby si počas zimovania, keď sa prebudia mohli samé odhryznúť z trávy. Okrem toho majú vhodné poveternostné podmienky pri zimovaní. Pri vonkajšom chove treba dávať pozor na predátorov ako sú slizniaky, ucholaky, mravce a pod., aby sa nedostali do húseničníka.

Kuklenie je bezproblémové a najlepšie v húseničníku s halúzkami, vrstvou zeme a machu. Húseničník s kuklami je dobré mať vonku v tieni, kvôli striedaniu teploty a vlhkosti.

dóza na vykladenie samíc

chov malých húseníc očkáňa skaliskového (Lasiommata petropolitana)

spôsob chovu zimujúcich húseníc očkáňov

vonkajší húseničník s nasadenou trávou

veľký vonkajší húseničník na párenie očkáňov

veľký vonkajší húseničník na párenie očkáňov

Scroll to top