Minois dryas (Scopoli 1763)

samec
samica

Očkáň ovsíkový

Biotop: Suché lúky, lesostepi, svetlé lesy a lesné čistiny.

Čas výskytu imága: Júl, august v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Samce sa liahnu zhruba a o dva týždne skôr než samice. Motýle lietajú nízko nad trávami a často usadajú do podrastu, kde sú svojim sfarbením veľmi dobre maskovane s okolím. Tiež radi sajú na mnohých kvetoch ako sú materina dúška, šalvia, chrastavce a pod.

Vajíčko: Samička vypúšťa vajíčka voľne do trávy.

Húsenica: Húsenica žerie len v noci a cez deň sedí ukrytá na zemi pri trse trávy. S príchodom chladnejších jesenných dní zlieza ku zemi hlboko do trsu trávy, kde sedí na liste a takto prezimuje až do jari.

Živné rastliny: Molinia, Poa, Festuca, Bromus, Phleum arvense, Carex.

Kukla: Hnedá, hladká kukla je umiestnená v riedkom zámotku plytko pod zemou pri koreňoch tráv.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej Európy až do Japonska).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
22.5.2023, Osku, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
1998, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Hubina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Hubina, Slovensko

Scroll to top