Hyponephele lupina (Costa 1836)

samec
samec zospodu
samica

Očkáň hájový

Biotop: Na Slovensku - suché pieskové duny s občasnou vegetáciou, cesty a čistiny v suchých dubových lesoch rastúcich na pieskoch.
Inde v Európe sa vyskytuje na kamenistých stepiach, lesostepiach a vyprahnutých pasienkoch.

Čas výskytu imága: Od polovice júna do polovice júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh. V južnej Európe pomerne hojný.

Biológia motýľa: Motýle sú pomerne plaché a dajú sa veľmi ľahko vyplašiť z trávy a suchej vegetácie, kde často sedia. Samce majú teritoriálne správanie, pričom si vyhľadávajú svoje stanovisko, kde trávia celý deň a čakajú na samičku. Tiež sedávajú v korunách dubov, väčšinou na zatienenej strane na listoch alebo na kmeni. Motýle s obľubou navštevujú aj poranené stromy, kde sajú miazgu. Obe pohlavia sa tiež kŕmia na kvetoch ako sú materina dúška alebo ostružina. Samičky sú takmer okamžite po vyliahnutí prenasledované samcami a párenie nastáva zakrátko po zásnubnom lete. Vajíčka kladú na suché steblá tráv a do podrastu do blízkosti živných rastlín.

Vajíčko: Krémovo žlté, rebrované vajíčko neskôr mení farbu na hnedú a liahne sa zhruba za dva až tri týždne.

Húsenica: Húsenica je aktívna len v noci. Cez deň sedí ukrytá v trse trávy alebo vedľa neho v suchej vegetácii.

Živné rastliny: Festuca ovina.

Kukla: Zelená kukla je pripevnená za kremaster hlavou dolu na steblách a listoch tráv.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z južnej Európy po Altaj).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

rozlišovacie znaky samcov H. lycaon a H. lupina

© Peter Kurina

rozlišovacie znaky samcov H. lycaon a H. lupina

© Peter Kurina

imago - samec

© Martin Jagelka
7.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.7.2004, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.7.2004, Mikulášov, Slovensko

párik pri kopulácii

© Peter Kurina
12.7.2009, Mikulášov, Slovensko

párik pri kopulácii

© Peter Kurina
12.7.2009, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Kyllene, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Taygetos, Grécko

Scroll to top