Danaidae

Čeľaď Danaidae (Danausovité) je v Európe zastúpená dvoma druhmi. Na Slovensku nežije ani jeden.

Jedná sa o značne prelietavé a migrujúce motýle. Húsenice sa živia jedovatou rastlinou Glejovkou.

© 2023, Martin Jagelka

Scroll to top