Cossidae

Čeľaď Cossidae (Drevotočovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 29 druhmi. Z toho na Slovensku žije 5 druhov.

Sú to prevažne veľké nočné motýle. Vyskytujú sa na rôznych tipoch biotopov. Húsenice drevotočov sa vyvíjajú v kmeňoch alebo konároch drevín. Niektoré druhy aj v koreňoch a cibuľkách rastlín, prípadne v steblách. Kuklia sa v zámotku v zemi alebo vo vyhlodaných chodbách živných rastlín.

© 1993, Martin Jagelka

Scroll to top