Erebia gorge (Hübner 1804)

samec
samica

Očkáň vysokohorský

Biotop: Alpínske lúky na vápencovom podklade a kamenisté sutiny vo výškach 1800 až 2500m n.m.

Čas výskytu imága: Júl - august, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny a ojedinelý druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú nízko nad zemou a samce patrolujú počas letu. Sú extrémne plaché a rýchle. Lietajú len za slnečného svitu. Motýle tiež radi sajú na rôznych horských kvetoch.

Vajíčko: Biele, rebrované vajíčko je kladené jednotlivo na suché steblá tráv.

Húsenica: Zavalitá húsenica má dvojročný vývoj. Najprv prezimuje ako malá a potom ako polo dospelá. Žerie iba v noci a cez deň sa ukrýva pod kameňmi alebo v trsoch tráv.

Živné rastliny: Sesleria spp., Festuca.

Kukla: Robustná, zelenohnedá kukla leží v trse tráv.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (hory strednej a južnej Európy).

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
13.7.2022, Hlúpy 2000 m.n.m., Belianske Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
13.7.2022, Hlúpy 2000 m.n.m., Belianske Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
13.7.2022, Hlúpy 2000 m.n.m., Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.7.2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Belianske Tatry, Slovensko

Scroll to top