Libytheidae

Čeľaď Libytheidae (Škvrnáčovité) je v Európe zastúpená 1 druhom, ktorý žije aj na Slovensku.

© 1993, Martin Jagelka

Scroll to top