Aphantopus hyperantus (Linnaeus 1758)

samec

Očkáň obyčajný

Biotop: Lúky, trávnaté stepi, okraje lesov, pastviny, záhrady, okraje vodných tokov, krovinaté stráne a tiež v horách.

Čas výskytu imága: Od júna do konca augusta, v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú za slnečného počasia na lokalitách a usadajú na rôzne kvety z ktorých sajú nektár. V noci sedia na trávach. Samica vypúšťa vajíčka voľne do trávy.

Vajíčko: Žlté, okrúhle vajíčko sa liahne približne za 20 dní.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí žerie najmä mäkšie listy tráv. Z príchodom chladnejších jesenných dní zalieza do trsu trávy, kde prezimuje. Hibernuje malá, po druhom zvliekaní. Prebúdza sa na jar, kedy dokončuje svoj vývoj. Žerie iba v noci a cez deň sa ukrýva na zemi pod rastlinstvom alebo v trse trávy.

Živné rastliny: Festuca ovina, Poaceae.

Kukla: Zelená kukla je neskôr s čiernymi pásikmi na pošvách krídiel. Je zavesená za kremaster hlavou nadol, zvyčajne na steble alebo liste trávy. Štádium kukly je zhruba tri týždne.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2003, Rohožník, Slovensko

imago - samica forma s malými očkami

© Martin Jagelka
2004, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Terchová, Slovensko

Scroll to top