Nymphalidae

Čeľaď Nymphalidae (Babôčkovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 75 druhmi. Z toho na Slovensku žije 42 druhov.

© 1993, Martin Jagelka

Poznámky k chovu babôčkovitých:

Väčšinu druhov z tejto čeľade vykladieme pomerne ľahko (výnimkou sú Apaturinae a Limenitidinae). Samičku umiestnime do priesvitného vedra, všade vystlaného gázou. Na vrchu je vetranie (viď obrázok). Do vnútra dáme živnú rastlinu, najlepšie predpestovanú v kvetináči. Samičky kŕmime pomocou injekčnej striekačky alebo pri niektorých druhoch aj pomocou vatičky namočenej v medovej vode. Vedro umiestnime do polotieňa von a každý deň samicu prikrmujeme. Tá začne neskôr klásť vajíčka na rastlinu a na gázu.
Niektoré druhy môžeme vyklásť aj v site na živnej rastline alebo v húseničníku so živnou rastlinou.

Húsenice chováme buď v dózach (len zo začiatku (1 až 2 instar), alebo ku koncu vývoja pár dní pred kuklením, v húseničníkoch alebo najlepšie v sitách na živých rastlinách.

Kuklenie je bezproblémové a najlepšie v húseničníku kde sa môžu na strope húseničníka húsenice zavesiť dole hlavou.

vedro s gázou na vykladenie samice

vedro s gázou na vykladenie samice

kŕmenie motýľa pomocou injekčnej striekačky

kŕmenie motýľa pomocou vaty namočenej v medovej vode

chov hnedáčikov v sitku

chov babôčky osikovej v site na živom strome

prezimovanie hnedáčikov v húseničníku

párenie perlovca východného v húseničníku

Scroll to top