Erebia pandrose (Borkhausen 1788)

samec
samica

Očkáň alpský

Biotop: Alpínske lúky, suťoviská a skalnaté svahy vo výškach nad 1700 m n.m.

Čas výskytu imága: Od júna do konca augusta, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú len za slnečného svitu. Sadajú na rôzne kvety alebo medzi kamene, kde sa slnia. Sú pomerne plaché.

Vajíčko: Rebrované vajíčka sú kladené jednotlivo na suché steblá tráv.

Húsenica: Húsenica má dvojročný vývoj. Žerie len v noci a cez deň sa ukrýva v trse trávy pri zemi.

Živné rastliny: Festuca spp., Sesleria spp.

Kukla: Kukla je uložená voľne v strede trsu trávy.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (v horách od Európy až po Mongolsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samica

© Martin Jagelka
6.7.2004, Mt. Retezat, Rumunsko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

Scroll to top