Erebia euryale (Esper 1805)

samec
samec zospodu
samica

Očkáň červenopásy

Biotop: Vlhké horské lúky, okraje lesov a riek v horách a v podhorí.

Čas výskytu imága: Júl, august v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú na lokalitách a sajú z mnohých kvetov a to hlavne za plného slnečného svitu.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo na listy tráv.

Húsenica: Húsenica žerie len v noci a cez deň sa ukrýva v trse trávy pri zemi.

Živné rastliny: Carex spp., Festuca spp.

Kukla: Okrovo žltá kukla je uložená v riedkom zámotku nehlboko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Ural).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2001, Tatranské Matliare, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

samce na truse

© Martin Jagelka
18.7.2021, Mt. Falakro, Grécko

samce na truse

© Martin Jagelka
18.7.2021, Mt. Falakro, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.7.2019, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samce

© Martin Jagelka
2.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samec a samica

© Martin Jagelka
2.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samce

© Martin Jagelka
2.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2001, Tatranské Matliare, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

Scroll to top