Brintesia circe (Fabricius 1775)

samec
samica

Očkáň stoklasový

Biotop: Svetlé a suché lesy, krovinaté pasienky, lesostepi a lúky.

Čas výskytu imága: Od júna do polovice septembra, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú veľmi plaché. Často sedávajú na kmeňoch stromov, kde sú svojim sfarbením dokonale maskované. Tiež s obľubou sajú na poranených stromoch vytekajúcu miazgu a zlietavajú sa aj na zvieracie exkrementy alebo zdochliny. Samičky vypúšťajú svoje vajíčka voľne do trávy.

Vajíčko: Žltkasto biele, okrúhle vajíčko sa liahne približne za 14 dní.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí žerie iba málo. Na jeseň zalieza hlbšie do trsu trávy alebo pod suchú vegetáciu kde voľne prezimuje. Na jar sa prebúdza a žerie hlavne mladé jarné výhonky. Cez deň sedí ukrytá v trse trávy alebo vedľa neho v suchej vegetácii. Žerie len v noci, kedy je vylezená na trávach.

Živné rastliny: Bromus erectus, Festuca, Brachypodium, Poa, Holeus,...

Kukla: Bledohnedá kukla je umiestnená v riedkom zámotku v zemnej komôrke plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z južnej a strednej Európy až po Irán).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
24.4.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
24.4.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
4.5.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
24.4.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2004, Štúrovo, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2004, Štúrovo, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
14.6.2015, Serra do Acor, Vidual, Portugalsko

imago - samec

© Martin Jagelka
20.8.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
25.6.2009, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
13.6.2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

Scroll to top