Lasiommata petropolitana (Fabricius 1787)

Očkáň skaliskový

Biotop: Horské lúky, sutinové okraje lesov, trávnaté a skalnaté svahy, riedke lesy v chladnejších a horských oblastiach.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do konca mája a potom ešte v júli až auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú počas slnečného svitu na lokalitách a sú veľmi plaché a rýchle. Často sedávajú v podraste a tiež radi sajú z mnohých lesných kvetov.

Vajíčko: : Žltkasto biele, okrúhle, hladké vajíčko je kladené jednotlivo na steblá a stonky tráv.

Húsenica: Húsenica žerie cez deň aj v noci. Pre svoj vývoj potrebuje vlhké a chladnejšie podmienky.

Živné rastliny: Festuca spp.

Kukla: Zelená, hladká kukla je zavesená za kremaster hlavou nadol, zospodu listu trávy alebo na stonke.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po západný Sibír).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
5.9.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
6.7.2004, Kláštor pod Znievom, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
6.7.2004, Kláštor pod Znievom, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samica

© Lukáš Šlajferčík
18.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
28.7.2004, Kláštor pod Znievom, Slovensko

imago - samica

© Lukáš Šlajferčík
18.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

Scroll to top