Lasiocampidae

Čeľaď Lasiocampidae (Priadkovcovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 41 druhmi. Z toho na Slovensku žije 18 druhov.

Sú to pekné, nočné motýle, pričom zopár druhov má dennú a podvečernú aktivitu. Vyskytujú sa na rôznych tipoch biotopov. Chlpaté húsenice priadkovcov sa živia rôznymi rastlinami a drevinami. Kuklia sa v zámotku.

© 1993, Martin Jagelka

Poznámky k chovu priadkovcovitých:

Chov priadkovcov je pomerne obtiažny. A to najmä preto, že húsenice väčšiny druhov zimujú a dlho trvá ich vývoj. Párenie je jednoduché a dá sa docieliť vo vonkajšom húseničníku. Následné vykladenie samice je bez problémové a dá sa dosiahnuť buď v húseničníku alebo aj v plastovej dóze. Pri podčeľadi Malacosominae je potrebné, aby mala samica v húseničníku aj tenké halúzky a steblá, okolo ktorých kladie znášky vajíčok.

Chov húseníc je spočiatku možný aj v plastovej dóze. Po druhom zvliekaní je najlepšie umiestniť húsenice do vonkajších dóz s predpestovanými rastlinami alebo do sita na živné dreviny. Zimujúce húsenice treba dať do vonkajších húseničníkov s vrstvou zeme, machu, trsov tráv a suchých listov.

Kuklenie priadkovcov je nenáročné a podľa toho, kde sa ktorý druh kuklí, zabezpečíme aby mali v húseničníku vrstvu zeme, alebo listy, kôru, prípadne suché stonky rastlín.

chov malých húseníc Malacosoma alpicola

chov malých húseníc Malacosoma alpicola

chov malých húseníc Malacosoma franconica

chov malých húseníc Malacosoma alpicola

chov dospelých húseníc Malacosom franconica

chov dospelých húseníc Psilogaster loti

lákanie samcov priadkovca borovicového (Dendrolimus pini) na samicu

lákanie samcov priadkovca borovicového (Dendrolimus pini) na samicu

Scroll to top