Hyponephele lycaon (Kühn 1774)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Očkáň šedohnedý

Biotop: Stepi, suché pieskové duny s občasnou vegetáciou, kamenisté stráne, pasienky a lesostepi.

Čas výskytu imága: Júl, august v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh, tesne pred vyhynutím.

Biológia motýľa: Motýle sú pomerne plaché a dajú sa veľmi ľahko vyplašiť z trávy a suchej vegetácie, kde často sedia a so svojim sfarbením sú na nerozoznanie od okolia. Tiež radi sajú na rôznych kvetoch. Samce majú teritoriálne správanie.

Vajíčko: Krémovo žlté, rebrované vajíčko neskôr mení farbu na hnedú a liahne sa zhruba za dva až tri týždne.

Húsenica: Húsenica je aktívna len v noci. Cez deň sedí ukrytá v trse trávy alebo vedľa neho v suchej vegetácii.

Živné rastliny: Poa spp., Festuca spp., Bromus, Lolium.

Kukla: Zelená kukla je pripevnená za kremaster hlavou dolu na steblách a listoch tráv.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Kyrgyzstan).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

rozlišovacie znaky samcov H. lycaon a H. lupina

© Peter Kurina

rozlišovacie znaky samcov H. lycaon a H. lupina

© Peter Kurina

imago - samec

© Martin Jagelka
15.7.2004, Mikulášov, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top