Hipparchia fagi (Scopoli 1763)

samec
samica
samica zospodu

Očkáň medúnkový

Biotop: Svetlé a suché lesy, okraje a čistiny v riedkych lesoch rastúcich na výslnných a stepných kopcoch a lesostepi na vápencovom podklade.

Čas výskytu imága: Júl, august, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú veľmi plaché a rýchlo vyletia zo zeme pri vyplašení. Samce majú teritoriálne správanie. Motýle často sedávajú na kmeňoch stromov hlavou nadol alebo v suchej tráve na zemi, kde sú svojim sfarbením dokonale maskované. Počas horúcich dní sajú na kvetoch materinej dúšky. Tiež s obľubou sajú na poranených stromoch vytekajúcu miazgu a zlietavajú sa aj na zvieracie exkrementy. Samičky po spárení kladú svoje vajíčka jednotlivo na listy tráv.

Vajíčko: Krémovo biele, okrúhle, rebrované vajíčko je kladené jednotlivo na listy alebo suché steblá tráv.

Húsenica: Húsenica najprv skonzumuje svoj vaječný obal a potom prelieza do trávy. Žerie len v noci. Cez deň sedí ukrytá v trse alebo vedľa neho v suchej vegetácii. Na jeseň zalieza hlbšie do trsu alebo do suchej trávy, kde sediac na steble prezimuje. Na jar sa prebúdza a žerie hlavne mladé jarné výhonky.

Živné rastliny: Holeus, Bromus, Lolium, Brachypodium...

Kukla: Červenohnedá kukla je umiestnená v riedkom zámotku v zemnej komôrke plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z južnej a strednej Európy po západný Kazachstan).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2005, Modra, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2015, Modra, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2015, Modra, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2015, Modra, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
22.5.2023, Osku, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.5.2023, Osku, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.8.2023, Plavecký Mikuláš, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2001, Devínska Kobyla - Bratislava, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Hubina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Modra, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

Scroll to top