Amatidae

Čeľaď Amatidae (Bieloškvrnáčovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 8 druhmi. Z toho na Slovensku žijú 2 druhy.

Po novom sa už bieloškvrnáče radia ako podčeľaď a patria pod spriadačovité (Arctiidae) a tie patria pod nadčeľaď Erebidae. Ja ich uvádzam samostatne iba kvôli jednoduchšej orientácii.

Sú to jedovaté motýle pričom rod Amata lietajú cez deň a rod Dysauxes zase v noci. Majú chlpaté húsenice živiace sa rôznymi bylinami alebo lišajníkmi, či dokonca hubami a tlejúcim lístím.

© 1993, Martin Jagelka

Scroll to top