Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Očkáň kostravový

Biotop: Suché borovicové lesy, vyprahnuté stepi, suché krovinaté stráne a piesočnaté duny.

Čas výskytu imága: August a september, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú veľmi plaché a pri vyplašení rýchlo vyletia z podrastu. Samce sa liahnu zhruba o týždeň skôr ako samice. Každý z nich si hľadá svoje teritórium, kde patroluje a čaká na čerstvo vyliahnuté samice. Motýle často sedávajú v suchej tráve alebo na zemi, odkiaľ vyletujú za rivalmi. Samice sú ťažkopádnejšie a aj ich let je pomalší. Samičky po spárení sadajú na vhodné miesta na trávy, kde vypúšťajú vajíčka do podrastu.

Vajíčko: Žltkasto biele, okrúhle vajíčko je vypúšťané voľne do trávy.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí žerie iba málo. Za krátko zalieza do trsu trávy v ktorom voľne prezimuje. Na jar sa prebúdza a žerie hlavne mladé jarné výhonky. Cez deň sedí ukrytá v trse trávy. Žerie len v noci a jej vývoj trvá pomerne dlho.

Živné rastliny: Festuca ovina.

Kukla: Bledohnedá kukla je umiestnená v riedkom zámotku na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

čerstvá kukla

© Martin Jagelka
17.7.2016, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
18.7.2016, Rohožník, Slovensko

kukla tesne pred liahnutím motýľa

© Martin Jagelka
12.8.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.8.2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Mt.Kyllene, Grécko

Scroll to top