Lasiommata maera (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu
samica
samica zopsodu

Očkáň jačmienkový

Biotop: Teplé, svetlé lesy, ich okraje, čistiny a cesty. Krovinaté stráne a lesostepi.

Čas výskytu imága: Od mája do konca októbra, v dvoch až troch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú jednotlivo na pomerne rozľahlom území svojho výskytu. Sú veľmi plaché a rýchle. Často sedávajú v podraste alebo na kmeňoch stromov. Tiež radi sajú z mnohých druhov kvetov.

Vajíčko: Žltkasto biele, okrúhle, hladké vajíčko je kladené jednotlivo na steblá a stonky tráv. Liahne sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica žerie cez deň aj v noci a pri vyrušení sa stáča do klbka a padá do podrastu. Vo vegetácii je veľmi dobre maskovaná a len ťažko sa dá nájsť.

Živné rastliny: Poaceae.

Kukla: Zelená, hladká kukla je zavesená za kremaster hlavou nadol, zospodu listu trávy alebo na stonke. Štádium kukle je zhruba 12 dní.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po západný Sibír).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
18.5.2009, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Rohožník, Slovensko

Scroll to top