Lopinga achine (Scopoli 1763)

samec
samica

Očkáň mätonohový

Biotop: Čistiny a medze v starých listnatých lesoch a tiež krovinaté, miestami zalesnené stráne.

Čas výskytu imága: Jún, júl v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú počas slnečného svitu na malých, úzko ohraničených lokalitách. Sú veľmi plaché a rýchle. Často sedávajú v lesnom podraste, kríkoch a v stromoch, kde poletujú medzi haluzami a slnia sa na listoch.

Vajíčko: Samička vypúšťa vajíčka voľne do trávy.

Húsenica: Húsenica žerie najmä v noci, ale aj cez deň. S príchodom chladnejších jesenných dní zlieza ku zemi kde sedí na liste trávy a takto prezimuje až do jari.

Živné rastliny: Carex, Brachypodium, Lolium, Vignea.

Kukla: Zelená, hladká kukla je zavesená za kremaster hlavou nadol zospodu listu trávy alebo na stonke.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
15.5.2004, Kečovo, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
15.5.2004, Kečovo, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
31.5.2004, Kečovo, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
31.5.2004, Kečovo, Slovensko

Scroll to top