Lasiommata megera (Linnaeus 1767)

samec
samica

Očkáň múrový

Biotop: Skalnaté stráne, zrúcaniny hradov, predmestia, lesné cesty a okraje, trávnaté lúky a okraje vodných tokov.

Čas výskytu imága: Od mája do konca októbra, v dvoch až troch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú jednotlivo na rozľahlom území svojho výskytu a často sedávajú na skalách, múroch alebo na zemi medzi kameňmi.

Vajíčko: Žltkasto biele, okrúhle, hladké vajíčko je kladené jednotlivo na steblá a stonky tráv. Liahne sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica žerie cez deň aj v noci a pri vyrušení sa stáča do klbka a padá do podrastu. Vo vegetácii je veľmi dobre maskovaná a len ťažko sa dá nájsť.

Živné rastliny: Poaceae.

Kukla: Zelená, hladká kukla je zavesená za kremaster hlavou nadol, zospodu listu trávy alebo na stonke. Štádium kukle je zhruba 12 dní.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

Scroll to top