Brahmaeidae/Lemoniidae

Čeľaď Brahmaeidae/Lemoniidae (Brahmeovité/Papriadkovcovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 8 druhmi. Z toho na Slovensku žijú 2 druhy.

Sú to pekné, nočné motýle, pričom 2 druhy majú dennú aktivitu. Vyskytujú sa na lúkach a pasienkoch. Brahmaea europaea lieta v lesoch. Húsenice papriadkovcov sa živia púpavovitými rastlinami. Kuklia sa v zemi.

© 1993, Martin Jagelka

Poznámky k chovu papriadkovcovitých:

Chov papriadkovcov je obtiažny. Párenie je jednoduché a dá sa dosiahnuť vo vonkajšom húseničníku. Následné vykladenie samice je bez problémové. Je vhodné aby mala samica v húseničníku aj tenké halúzky a steblá, okolo ktorých kladie znášky vajíčok.

Chov húseníc je spočiatku možný aj v plastovej dóze, pri každodennom vymieňaní listov. Po druhom zvliekaní je najlepšie umiestniť húsenice do vonkajších dóz s predpestovanou púpavou. Medzi púpavu je vhodné zapichnúť aj halúzky alebo stonky, na ktoré húsenice vyliezajú pri odpočinku a zvliekaní. Treba zaistiť aby sa do dózy nedostali, slizniaky, ucholaky, mravce a ďalší predátory.

Kuklenie papriadkovcov a správne držanie kukiel až do liahnutia motýľov je najväčším problémom chovu. Asi najlepšie sa zdá byť, jednotlivé kuklenie každej húsenice zvlášť v platovej dóze (bez vrchnáku) alebo plastovom pohári od piva. Na dno sa dá vrstva mierne vlhkej zeme (najlepšie sa osvedčila hnedá rašelina). Kukli sa následne vyberú a rozmiestnia do húseničníka na vrstvu rašeliny. S prstom sa urobí jamka pre každú kuklu zvlášť. Húseničník umiestnime von pod strechu do tieňa. Cez leto nevlhčíme, až koncom leta a na jeseň pred liahnutím motýľov.

párenie a vykladenie samíc papriadkovcov

spôsob držania vajíčok cez zimu

vonkajšia dóza s predpestovanými púpavovitými rastlinami

chov húseníc Lemonia balcanica vo vonkajšej dóze s predpestovanými púpavami

chov húseníc Lemonia balcanica vo vonkajšej dóze s predpestovanými púpavami

chov dospelých húseníc Lemonia dumi vo veľkej dóze vnútri, bez vrchnáka

chov dospelej húsenice Lemonia philopalus

kuklenie húseníc Lemonia philopalus

dózy (s dierkami na spodu dózy, aby mohla odtiecť voda) s nevybratými kuklami Lemonia strigata umiestnenými do vonkajšieho húseničníka

vybraté kukly Lemonia dumi v dóze vo vonkajšom húseničníku pod strechou

vybraté kukly Lemonia batavorum vo vonkajšom húseničníku pod strechou

Scroll to top