Zygaenidae

Čeľaď Zygaenidae (Vretienkovité) je v Európe (rok 2023) zastúpená 66 druhmi. Z toho na Slovensku žije 24 druhov.

Sú to menšie, pestré a jedovaté motýle s dennou aktivitou. Vyskytujú sa na rôznych tipoch biotopov, prevažne na lúkach a stepiach. Húsenice vretienok sa živia rôznymi druhmi rastlín. Kuklia sa v zámotku na steblách alebo na zemi.

© 1993, Martin Jagelka

Poznámky k chovu vretienkovitých:

Párenie väčšiny vretienok je pomerne jednoduché a dá sa docieliť v húseničníku vonku alebo vnútri. Následné kladenie vajíčok je úplne bez problémové a samica ich vykladie v dóze s toaletným papierom na spodku. Do dózy je vhodné dať aj kúsok živnej rastliny. Vajíčka potom umiestnime do vetranej plastovej dózy a občas vlhčíme vodou.

Chov húseníc do druhého zvliekania môžeme realizovať v plastovej dóze. Potom ich dáme do sita na živnú rastlinu alebo do vonkajšej dózy s predpestovanými rastlinami. Koncom leta prestávajú žrať a začínajú zimnú diapauzu. Zimujúce húsenice treba mať vonku v prirodzených podmienkach. Po prezimovaní chováme húsenice vo vetranej dóze.

Kuklenie väčšiny druhov prebieha na stonkách rastlín. Preto treba, aby v dózach alebo húseničníkoch boli zapichnuté tenké halúzky alebo špajle.

párenie vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes) v húseničníku

párenie vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes) v húseničníku

spôsob prezimovania húseníc vretienok

spôsob chovu menších húseníc vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes)

spôsob chovu dospelých húseníc vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes)

spôsob chovu dospelých húseníc vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes)

spôsob chovu dospelých húseníc vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes)

spôsob chovu dospelých húseníc vretienky ranostajovej (Zygaena ephialtes)

spôsob liahnutia motýľov vretienok

Scroll to top