Araschnia levana (Linnaeus 1758)

samec - jarná forma
samec - farebná forma
samica - jarná forma
samica - farebná forma
samec - letná forma
samica - letná forma

Babôčka sieťkovaná

Biotop: Svetlé lužné lesy, brehy vôd, okraje lesov, lesné cesty a čistiny, tiež záhrady a predmestia.

Čas výskytu imága: Druh sa vyskytuje v troch generáciách v roku, pričom každá generácia tvorí odlišnú farebnú formu motýľa. Prvá lieta v apríli a v máji, druha v júli a v auguste a tretia v októbri (októbrová generácia je veľmi podobná letnej a odlišuje sa len minimálne).

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú na lokalitách, kde sa často slnia na lesných cestách alebo sajú z kvetov. V minulosti boli odlišné formy motýľa považované za dva samostatné druhy. Dnes už vieme že sa jedná len o sezónnu odlišnosť toho istého druhu, ktorá je spôsobená odlišnou dĺžkou dňa a tiež teplotou v danom období, kedy je druh v štádiu kukly.

Vajíčko: Zelené, rebrované vajíčka sú kladené spolu v znáškach jedno na druhom a takto prilepené na sebe visia z pod listu v skupinách.

Húsenica: Húsenice žijú pospolito na žihľavách a väčšinou sedia na spodnej strane listov. Pri vyrušení okamžite padajú na zem do podrastu.

Živné rastliny: Urtica.

Kukla: Hnedožltá kukla visí hlavou nadol a je prichytená za kremaster na stonke alebo liste.

Prezimovanie: V štádiu kukly poslednej generácie.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
13.6.2003, Rohožník, Slovensko

vajíčka

© Martin Jagelka
21.6.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.10.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
18.9.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.10.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.10.2023, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
7.12.2019, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
7.12.2019, Rohožník, Slovensko

kukla tesne pred liahnutím motýľa

© Martin Jagelka
18.6.2009, Rohožník, Slovensko

imago - samica (jarná forma)

© Martin Jagelka
4.5.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec (jarná forma)

© Martin Jagelka
28.4.2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

imago - samec (jarná forma)

© Peter Kurina
6.5.2006, Gajary, Slovensko

imago - samec (letná forma)

© Martin Jagelka
18.6.2009, Rohožník, Slovensko

imago - samica (letná forma)

© Martin Jagelka
20.6.2009, Rohožník, Slovensko

imago - samec (letná forma)

© Martin Jagelka
30.6.2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

imago - samec (letná forma)

© Martin Jagelka
6.7.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samec (letná forma)

© Ladislav Bravčok
4.8.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

imago - samec (letná forma)

© Ladislav Bravčok
4.8.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

imago - samica (letná forma)

© Martin Jagelka
13.8.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samica (letná forma)

© Martin Jagelka
13.8.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samica (letná forma)

© Martin Jagelka
13.8.2020, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

Scroll to top