Vanessa atalanta (Linnaeus 1758)

samec
samica

Babôčka admirálska

Biotop: Lúky, pasienky, záhrady, predmestia, okolia vodných tokov a lesné čistiny.

Čas výskytu imága: Od mája do novembra, v niekoľkých generáciách v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Migračný druh. Motýle k nám prilietajú z juhu zhruba v máji a zakladajú u nás populácie, ktoré u tu žijú celé leto a produkujú ešte niekoľko pokolení. Časť z nich sa na jeseň vracia na juh Európy, kde sú schopné prezimovať. U nás druh neprezimuje, ale v posledných rokoch, kedy sú mierne zimy sa občas stane, že motýle úspešne prezimujú aj v našich podmienkach.
Motýle často sajú na rôznych kvetoch, opadanom ovocí, vlhkej zemi a pod.

Vajíčko: Zelené guľaté vajíčko je kladené jednotlivo na vrchnú stranu listu. Má vertikálne rebrovanie a liahne sa zhruba za 7 dní.

Húsenica: Húsenica žije solitérne medzi spradenými listami živnej rastliny. Žerie väčšinou v noci.

Živné rastliny: Urtica spp.

Kukla: Šedá kukla má na chrbte zlaté škvrny a tŕne. Je zavesená za kremaster hlavou dolu, väčšinou v poslednom úkryte húsenice zo spradených listov. Štádium kukly sú približne dva týždne.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt, nearkt, neotropický a indoaustrálsky.

v holarktickom, neotropickom a indoaustrálskom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
5.6.2007, Gajary, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
6.10.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samica tesne po vyliahnutí

© Martin Jagelka
12.10.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.7.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
7.7.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
6.10.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.7.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
12.7.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Ladislav Bravčok
4.8.2023, Ľubochnianska dolina, Lubochňa, Slovensko

imago - samica

© Ladislav Bravčok
4.8.2023, Ľubochnianska dolina, Lubochňa, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.7.1998, Lábske jazero, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Osada u Jánošov, Slovensko

Scroll to top