Nymphalis antiopa (Linnaeus 1758)

samec
samica
samica - forma
samica - forma

Babôčka osiková

Biotop: Lesy, lesné cesty a čistiny, doliny, okraje vôd, rašeliniská, brehy jazier a riek.

Čas výskytu imága: Od júla do polovice mája, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Druh nemá stále a uzavreté kolónie ale je značne prelietavý a migruje stále z miesta na miesto, pričom pokrýva svojim rozšírením značný priestor. Z roka na rok ho možno vídať na iných lokalitách. Taktiež jeho početnosť kolíše vzhľadom na lokalitu. Motýle majú počas horúceho leta aj letnú diapauzu, kedy nehybne sedia väčšinou v suchom lístí na zemi. Na jeseň sajú na opadanom alebo hnijúcom ovocí v sadoch a záhradách. Prezimujú v prasklinách dutých stromov, v jaskyniach, v štôlniach a pod. Na jar sa prebúdzajú zavčasu a najčastejšie ich možno vidieť ako sajú na kvetoch vŕby rakytovej. Párenie nastáva až na jar po hibernácii. Samičky si vyberajú hlavne mladé stromy pre svoju znášku vajíčok.

Vajíčko: Samička kladie vajíčka špirálovito okolo tenkej halúzky alebo na list na živnom strome. Sú kladené pospolito a v jednej veľkej znáške. Hnedožlté, rebrované vajíčka sa liahnu zhruba za tri týždne.

Húsenica: Húsenice si po vyliahnutí spriadajú spoločné hniezdo, na ktorom sa s obľubou slnia. Celý život žijú pospolito aj keď v dospelosti si už hniezda nespriadajú. Stále sedia po dve alebo po tri spolu na haluziach, kde sa slnia. Pred kuklením zliezajú dole zo stromu a hľadajú si vhodne miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Salix caprea, Salix spp., Populus spp., Betula spp.

Kukla: Kukla je farebne veľmi variabilná, väčšinou je žltohnedá. Visí prichytená za kremaster, dolu hlavou najčastejšie na skalách, kôre stromov a haluziach. Štádium kukly je zhruba 14 dní.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt a nearkt.

v holarktickom regióne

hniezdo malých húseníc

© Martin Jagelka
6.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

hniezdo malých húseníc

© Martin Jagelka
6.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

hniezdo malých húseníc

© Martin Jagelka
21.6.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

mladá húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

húsenice

© Martin Jagelka
2.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

húsenice

© Martin Jagelka
21.6.2017, Horní Stropnice, Česká Republika

húsenice

© Martin Jagelka
21.6.2017, Horní Stropnice, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
2.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

parazitická osička pri húsenici

© Martin Jagelka
2.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

kukla

© Martin Jagelka
1997, Mc Kellar, Ontario, Kanada

imago - samica

© Martin Jagelka
2004, Tomky, Slovensko

imago - samec pri hibernácii

© Martin Jagelka
18.12.2019, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2004, Tomky, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
22.7.2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2019, Važec, Slovensko

Scroll to top