Nymphalis polychloros (Linnaeus 1758)

samec
samica
samec - forma
samica - forma

Babôčka brestová

Biotop: Svetlé lužné lesy, lesné cesty a čistiny, okraje lesov a vôd. Tiež krovinaté stráne, lesostepi a záhrady.

Čas výskytu imága: Od júna do polovice mája, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Druh nemá stále a uzavreté kolónie ale je značne prelietavý a migruje stále z miesta na miesto, pričom pokrýva svojim rozšírením značný priestor. Z roka na rok ho možno vídať na iných lokalitách. Taktiež jeho početnosť kolíše vzhľadom na lokalitu. Motýle majú počas horúceho leta aj letnú diapauzu, kedy nehybne sedia väčšinou v suchom lístí na zemi. Na jeseň sajú na opadanom alebo hnijúcom ovocí v sadoch a záhradách. Prezimujú v prasklinách dutých stromov, v jaskyniach, v štôlniach a pod. Na jar sa prebúdzajú zavčasu a najčastejšie ich možno vidieť ako sajú na kvetoch vŕby rakytovej alebo ovocných stromoch. Párenie nastáva až na jar po hibernácii.

Vajíčko: Vajíčka kladie špirálovito okolo tenkej halúzky pomerne vysoko na živnom strome. Výnimkou sú stepné lokality, kde si vyberajú krovinaté stromy. Sú kladené spolu v jednej znáške. Hnedožlté, rebrované vajíčka sa liahnu zhruba za tri týždne.

Húsenica: Húsenice si po vyliahnutí spriadajú spoločné hniezdo, na ktorom sa s obľubou slnia. Celý život žijú pospolito aj keď v dospelosti si už hniezda nespriadajú. Stále sedia po dve alebo po tri spolu na haluziach, kde sa slnia. Pred kuklením zliezajú dole zo stromu a hľadajú si vhodne miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Ulmus spp., Salix spp., Cerasus,  Prunus spp., Malus, Crataegus.

Kukla: Kukla je farebne veľmi variabilná, väčšinou je žltohnedá. Visí prichytená za kremaster, dolu hlavou najčastejšie na skalách, kôre stromov a haluziach. Štádium kukly je zhruba 14 dní.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

znáška vajíčok

© Peter Kurina
20.4.2006, Gajary, Slovensko

malé húsenice tesne po vyliahnutí z vajíčok

© Peter Kurina
28.4.2006, Gajary, Slovensko

malé húsenice tesne po vyliahnutí z vajíčok

© Peter Kurina
28.4.2006, Gajary, Slovensko

húsenice

© Martin Jagelka
22.4.2015, Barco, Portugalsko

húsenica

© Martin Jagelka
10.6.2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

kukla tesne pred liahnutím motýľa

© Martin Jagelka
15.5.2015, Barco, Portugalsko

imago - samec tesne po vyliahnutí

© Martin Jagelka
15.5.2015, Barco, Portugalsko

imago - samec

© Martin Jagelka
15.5.2015, Barco, Portugalsko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

imago - samica

© Martin Jagelka
19.3.2020, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Barco, Portugalsko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

Scroll to top