Limenitis populi (Linnaeus 1758)

samec
samica

Bielopásovec topoľový

Biotop: Druh je rozšírený v chladnejších a horských oblastiach kde lieta na lesných cestách a čistinách. Tiež v horských dolinách a na brehoch vôd.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Je to kráľ denných motýľov Európy. Vidno ho možno len zriedkavo, keďže väčšinu času trávi v korunách stromov. Len zriedkavo zlieta na zem, kam ho lákajú zvieracie exkrementy, zdochliny alebo minerály vo vlhkej pôde. Samice sa živia sladkými výlučkami vošiek a miazgou stromov. Motýle sú extrémne plaché a pri vyrušení rýchlo odlietajú do korún stromov. Tento druh je viazaný na chladnejšie a vlhkejšie biotopy ale niekedy sa môže rozšíriť aj do teplejších oblastí. Samica po spárení kladie vajíčka prevažne na mladšie stromy, na ich severnú stranu.

Vajíčko: Olivovozelené, guľaté a chlpaté vajíčko má množstvo priehlbiniek. Je kladené jednotlivo na špičku listu.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí obžiera list okolo stredovej žilky, ktorú si neustále opriada vláknom a na ktorej sedí. Postupne vznikne z listu akási ,,anténka,, čo je jej typický požerok, podľa ktorého sa dá húsenica dobre nájsť. Neskôr v lete si zhotovuje trubičku z listu (hibernaculum), ktorú pripradie k halúzke, neďaleko listového puku. V nej potom zotrvá celu zimu. Na jar sa prebúdza a dokončuje vývoj.

Živné rastliny: Populus tremula.

Kukla: Hnedožltá kukla s čiernymi škvrnami je najčastejšie umiestnená v polo stočenom, opradenom liste. Vzácne tiež na stonke. Štádium kukly je približne 10 dní.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

malá húsenica

© Martin Jagelka
12.7.2018, Nová Sedlica, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

malá húsenica pri zhotovovaní hibernakula

© Martin Jagelka
4.8.2015, Martin - Stráne, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Nová Sedlica, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
22.6.2023, Bystrá dolina, Hrboltová, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
22.6.2023, Bystrá dolina, Hrboltová, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2019, Nová Sedlica, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2019, Nová Sedlica, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2019, Nová Sedlica, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2019, Nová Sedlica, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2019, Nová Sedlica, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2019, Nová Sedlica, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Trebostovo, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Trebostovo, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Bystrá dolina, Hrboltová, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Bystrá dolina, Hrboltová, Slovensko

Scroll to top