Polygonia c-album (Linnaeus 1758)

samec
samica
samica - forma
samica - forma

Babôčka zubatokrídla

Biotop: Svetlé lesy, lesné cesty a čistiny, okraje lesov a vôd, brehy jazier a riek. Tiež záhrady, sady a vinice.

Čas výskytu imága: Jún, júl a potom od augusta do konca mája v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú na okrajoch lesov, kde si samce vyberajú svoje teritória. Samček sedí na slnkom ožiarených listoch a prudkým, rýchlim letom vyháňa všetkých rivalov, čakajúc na neoplodnenú samičku. Kopulácia prebieha vysoko v korunách stromov. Samica kladie vajíčka na list z vrchnej strany. Pre kladenie vajíčok vyberá vhodné, polo tienisté miesta najmä na okraji lesa. Motýle tiež rady sajú na vlhkej pôde, na poranených stromoch, opadanom ovocí a na kvetoch. Prezimujú v opadanom lístí alebo sediac na konároch a haluziach.

Vajíčko: Zelené, rebrované vajíčko je kladené jednotlivo na špic listu živnej rastliny. Liahne sa zhruba za 20 dní.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí z vajíčka prejde na spodnú stranu listu, kde si opradie vláknom miesto kde sedí. V dospelosti sedí normálne na halúzke, kde svojim vzhľadom pripomína vtáčí trus.

Živné rastliny: Ulmus spp., Urtica spp., Humulus lupulus, Ribes, Corylus.

Kukla: Hnedá kukla má na chrbte strieborné škvrny. Je upevnená za kremaster hlavou nadol väčšinou na halúzke alebo stonke na živnej rastliny. Štádium kukly je zhruba 20 dní.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2010, Rohožník, Slovensko

húsenica tesne pred kuklením

© Martin Jagelka
10.6.2000, Lábske jazero, Slovensko

imago - samica tesne po vyliahnutí

© Martin Jagelka
1.7.2000, Lábske jazero, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.3.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.3.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.3.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
1.6.2007, Malacky, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.7.2000, Lábske jazero, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Jarok, Slovensko

Scroll to top