Issoria lathonia (Linnaeus 1758)

samec
samica
samec - forma
samica - forma

Perlovec malý

Biotop: Lúky, stepné stráne, lesné čistiny, okraje lesov a okolia vôd.

Čas výskytu imága: Od apríla do polovice októbra, v dvoch až troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú rýchlim a kľukatým letom nízko nad vegetáciou alebo pri cestách. Často usadajú na zem alebo na rastliny na ktorých sa slnia. Tiež navštevujú rôzne kvety.

Vajíčko: Samička kladie žltkasté, rebrované vajíčka jednotlivo na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica je aktívna za dňa aj v noci, kedy žerie na rastline. S príchodom chladných jesenných dní vyhľadá vhodnú skrýšu v suchých listoch na zemi alebo v tráve, kde následne prezimuje.

Živné rastliny: Viola tricolor, Viola arvensis, Viola spp.

Kukla: Kukla svojim sfarbením pripomína vtáčí trus. Je zavesená za kremaster hlavou dolu na rastline.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice alebo kukly.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
22.5.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
22.5.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2022, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
5.4.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.9.2015, Rohožník, Slovensko

samica chytená pavúkom, samec a vretienka Zygaena filipendulae

© Peter Kurina
16.7.2009, Gajary, Slovensko

samica chytená pavúkom, samec a vretienka Zygaena filipendulae

© Peter Kurina
16.7.2009, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top