Melitaea ornata (Christoph 1893)

Hnedáčik panónsky

Biotop: Stepi, vyprahnuté pasienky, vinice a suché stráne.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte v júli a v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh. Na Slovensku v posledných rokoch nezistený.

Biológia motýľa: Motýle lietajú rýchlim letom nízko nad vegetáciou a často sadajú na rôzne kvety z ktorých sajú nektár. Obľubujú kvety nevädzí, bodliakov, chrastavcov a pod. Tiež sa radi slnia na listoch. Samce majú teritoriálne správanie.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené v znáškach na spodnú stranu listov živných rastlín.

Húsenica: Húsenice si po vyliahnutí zhotovujú spoločné hniezdo. Sú heliofilné a radi sa vyhrievajú na slnku. V hniezde aj spolu prezimujú. Na jar dokončujú vývoj. V dospelosti žijú už samostatne. Od podobného Melitaea phoebe sa húsenice líšia červenohnedou hlavou. Húsenice M. phoebe ju majú čiernu.

Živné rastliny: Centaurea.

Kukla: Kukla je pripevnená za kremaster a visí dolu hlavou. Je umiestnená na suchých stonkách rôznych rastlín.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
12.5.2022, Strumyani, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
12.5.2022, Strumyani, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2022, Strumyani, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
18.5.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
3.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
3.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
3.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
3.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Strumyani, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1.6.2022, Strumyani, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Strumyani, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Ilidentsi, Bulharsko

Scroll to top