Aglais urticae (Linnaeus 1758)

samec
samec
samica
samica forma

Babôčka žihľavová

Biotop: Okraje lesov a vodných tokov, ruderálne lúky, záhrady a alpínske lúky. V posledných rokoch je hojnejšia v horských polohách.

Čas výskytu imága: Od apríla do konca októbra, v dvoch až troch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Druh nemá stále a uzavreté populácie, ale je značne prelietavý a migruje z miesta na miesto, sledujúc živnú rastlinu na veľkej rozlohe. S príchodom chladnejších jesenných dní začnú motýle prijímať viac potravy na kvetoch bohatých na nektár alebo na opadanom a hnijúcom ovocí, aby tak načerpali dosť živín potrebných na prezimovanie. Potom si začnú hľadať vhodné miesto na zimovanie ako sú opustené staveniská, záhradné kôlne, pivnice, hospodárske budovy alebo chaty a domy. Motýle sa pária až na jar po prebudení zo zimného spánku. Samička kladie všetky svoje vajíčka v jednej veľkej znáške na list živnej rastliny.

Vajíčko: Zelené, rebrované vajíčka sa liahnu zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenice si po vyliahnutí spriadajú spoločné hniezdo na žihľave. V hniezde žijú spoločne až do posledného zvliekania, potom sa osamostatňujú a žijú samostatne. Často sedia na listoch a slnia sa. Húsenice sú pre väčšinu predátorov toxické, čo znázorňujú aj svojim tmavo - žltým sfarbením. Nie sú však imúnne proti parazitickým blanokrídlovcom, ktoré často decimujú celé populácie.

Živné rastliny: Urtica spp.

Kukla: Kukla je farebne veľmi variabilná. Visí prichytená za kremaster, dolu hlavou na skalách, stenách alebo na rube listu. Štádium kukly je zhruba 12 dní.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenice

© Martin Jagelka
4.8.2020, Ormea, Taliansko

húsenice

© Martin Jagelka
4.8.2020, Ormea, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
4.8.2020, Ormea, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
4.8.2020, Ormea, Taliansko

kukla

© Martin Jagelka
19.8.2020, Ormea, Taliansko

kukla

© Martin Jagelka
2.9.2020, Ormea, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.7.2018, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.8.2020, Chopok 2024 m.n.m., Nízke Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.8.2020, Chopok 2024 m.n.m., Nízke Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.7.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
2.6.2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Argentera, Taliansko

Scroll to top