Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Perlovec červený

Biotop: Slnečné kvetnaté lúky, výslnné okraje svetlých lesov, stepi a lesostepi.

Čas výskytu imága: Od júna do septembra, iba v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú veľmi rýchle a plaché. Často sajú z kvetov bodliakov. Druh sa u nás vyskytuje len veľmi vzácne a to len v najteplejších a najjužnejších oblastiach. Jedná sa o zaletené a migrujúce jedince z juhu. Druh u nás neprezimuje.

Vajíčko: Žlté, rebrované vajíčko je kladené jednotlivo na suché časti rastlín, do blízkosti fialiek.

Húsenica: Húsenica žerie prevažne v noci a cez deň sa ukrýva v podraste. Medzi vegetáciou je veľmi dobre maskovaná.

Živné rastliny: Viola tricolor, Viola spp.

Kukla: Hnedá kukla visí dole hlavou, pripevnená za kremaster na rastline.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

kukla

© Martin Jagelka
neznáma lokalita

imago - samica

© Hana Kopšová
15.7.2010, Mníchova Lehota, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.8.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.8.2015, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Totvazsony, Maďarsko

Scroll to top