Neptis sappho (Pallas 1771)

samec
samica

Bielopásovec hrachorový

Biotop: Na lesných cestách, rúbaniskách a čistinách vo svetlých listnatých lesoch a v teplých agátových lesoch.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice septembra, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle poletujú dosť vysoko v korunách stromov a na zem zlietajú len veľmi zriedkavo. Väčšinou len sadajú na slnkom osvetlené listy na stromoch, kde sa slnia. Tento druh sa ako jeden z mála, prispôsobil nepôvodným agátovým lesom.

Vajíčko: Bieložlté, okrúhle vajíčko je kladené jednotlivo na vrchnú stranu listu živnej rastliny.

Húsenica: Húsenička najprv žerie z oboch strán listu a necháva iba stredovú žilku, na ktorej odpočíva. Na jeseň si zhotoví z listu trubičku, v ktorej následne prezimuje. Na jar dokončuje vývoj. V dospelosti už sedí normálne na listoch alebo halúzkach a vyzerá ako suchý list.

Živné rastliny: Robinia pseudoacacia, Lathyrus spp.

Kukla: Hnedá kukla visí pripevnená za kremaster hlavou dolu na stonke alebo rube listu živnej rastliny. Liahne za zhruba za 10 dní.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice poslednej generácie.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
lokalita neznáma

Scroll to top