Boloria dia (Linnaeus 1767)

samec
samec zospodu
samec forma
samica

Perlovec najmenší

Biotop: Lesné luky a čistiny, okraje vodných tokov, lesov a lesné cesty vo svetlých lesoch. Tiež lesostepi a výslnné stráne.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte v júli až v auguste, v dvoch generáciách v roku. V teplých rokoch sa môže vyskytnúť dokonca aj tretia generácia v októbri.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú pomalým, trepotavým letom nízko nad vegetáciou. Často sajú z najrozmanitejších kvetov a tiež sa radi vyhrievajú na slnku. Motýle nie sú plaché a dajú sa ľahko pozorovať.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené jednotlivo alebo po dve až tri na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica žerie cez deň aj v noci. Rastie pomerne rýchlo. Rada sa vyhrieva na prehriatej zemi, kde je dobre masková.

Živné rastliny: Viola spp.

Kukla: Červenohnedá kukla visí dolu hlavou, prichytená za kremaster. Kuklí sa medzi listami, ktoré húsenica obyčajne spradie.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice poslednej generácie.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
29.8.2008, Rohožník, Slovensko

húsenice

© Martin Jagelka
29.8.2008, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
4.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
4.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
4.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
4.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
30.9.2008, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
8.7.2006, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Rohožník, Slovensko

Scroll to top