Nymphalis xanthomelas (Esper 1781)

samec
samica
samec - forma

Babôčka vŕbová

Biotop: Lesné cesty a čistiny, doliny, okraje lesov a vôd, brehy jazier a riek.

Čas výskytu imága: Od júla do polovice mája, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú hojnejšie len v niektorých rokoch. Druh nemá stále a uzavreté kolónie ale je značne prelietavý a migruje stále z miesta na miesto, pričom pokrýva svojim rozšírením značný priestor. Z roka na rok ho možno vídať na iných lokalitách. Taktiež jeho početnosť kolíše vzhľadom na lokalitu a rok. Na jeseň sajú na opadanom alebo hnijúcom ovocí v sadoch a záhradách. Prezimujú v prasklinách dutých stromov, v jaskyniach, v štôlniach a pod. Na jar sa prebúdzajú zavčasu a najčastejšie ich možno vidieť ako sajú na kvetoch vŕby rakytovej alebo ovocných stromoch. Párenie nastáva až na jar po hibernácii.

Vajíčko: Vajíčka kladie špirálovito okolo tenkej halúzky na mladých stromoch väčšinou v tesnej blízkosti vody. Sú kladené spolu v jednej znáške. Hnedožlté, rebrované vajíčka sa liahnu zhruba za tri týždne.

Húsenica: Húsenice si po vyliahnutí spriadajú spoločné hniezdo, na ktorom sa s obľubou slnia. Celý život žijú pospolito aj keď v dospelosti si už hniezda nespriadajú. Stále sedia po dve alebo po tri spolu na haluziach, kde sa slnia. Pred kuklením zliezajú dole zo stromu a hľadajú si vhodne miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Salix caprea, Salix alba.

Kukla: Kukla visí prichytená za kremaster, dolu hlavou najčastejšie na skalách, kôre stromov a haluziach. Štádium kukly je zhruba 14 dní.

Prezimovanie: V štádiu motýľa.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
19.3.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1997, Kamenica nad Hronom, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
12.7.2018, Nová Sedlica, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2018, Nová Sedlica, Slovensko

Scroll to top