Malacosoma castrensis (Linnaeus 1758)

samec
samica

Priadkovec mliečnikový

Biotop: Suché a slnečné lúky, stepi, pasienky, vyprahnuté, krovinaté stráne a kamenisté svahy.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu navečer, tesne pred súmrakom. Samica potom odletí na krátku vzdialenosť, usadí sa a začne vábiť samcov. Prvý ktorý priletí sa s ňou spári. Kopulácia trvá len krátko. Zvyčajne okolo 20 minút. Po rozpojení obaja odlietajú. Motýle žijú veľmi krátko a samičky po spárení ihneď vykladú všetky svoje vajíčka a zakrátko hynú. Samec žije dve noci. Samce a ojedinele aj vykladené samice prilietajú v noci na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené v znáškach okolo halúzok alebo stoniek rastlín. Liahnu sa až po prezimovaní na jar.

Húsenica: Húsenice žijú najprv pospolito v spoločnom hniezde, ktoré si spriadajú na rastlinách. Žerú spoločne a jedna za druhou lozia v radoch po rastlinách, ktoré stále opriadajú vláknom. Po treťom zvliekaní sa rozliezajú po okolí a žijú samostatne. Húsenice sú často parazitované.

Živné rastliny: Euphorbia cyparissias, Sanguisorba minor, Polygonum, Rumex, Rubus, Rosa, Fragaria...

Kukla: Žlto biely, oválny, mäkký zámotok obsahuje obranný prášok, ktorý sa z neho šíri pri dotyku. Je upradený medzi listami v podraste pri zemi.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Amur).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
4.11.2015, Totvazsony, Maďarsko

vajíčka

© Martin Jagelka
4.11.2015, Totvazsony, Maďarsko

malé húsenice v hniezde

© Martin Jagelka
7.4.2016, Totvazsony, Maďarsko

malé húsenice v hniezde

© Martin Jagelka
19.4.2016, Totvazsony, Maďarsko

húsenice

© Martin Jagelka
25.4.2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2015, Totvazsony, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.7.2015, Totvazsony, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.6.2003, Mikulášov, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
9.7.2015, Totvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
9.7.2015, Totvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.7.2015, Totvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.7.2015, Totvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.7.2015, Totvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Totvazsony, Maďarsko

Scroll to top