Macrothylacia rubi (Linnaeus 1758)

samec
samica

Priadkovec černicový

Biotop: Suché a slnečné lúky, trávnaté stepi, lesné čistiny a krovinaté stráne.

Čas výskytu imága: Od mája do júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Samce začínajú svoju aktivitu krátko pred súmrakom, kedy lietajú prudkým a kľukatým letom nízko nad vegetáciou, hľadajúc vábiace samičky. Kopulácia trvá krátko a samičky lietajú v noci a kladú svoje vajíčka. Motýle a hlavne samičky prilietajú v noci tiež na svetlo.

Vajíčko: Strakaté, šedo hnedé vajíčka sú kladené v znáškach okolo halúzok alebo stoniek rastlín. Liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenica žije na rôznych rastlinách a jej vývoj je pomerne dlhý. Rastie veľmi pomaly a pri vyrušení sa stočí do klbka. Je celá porastená dráždivými chĺpkami, ktoré sa ľahko uvoľňujú a zapichávajú sa do pokožky. Húsenica na jeseň vyhľadá vhodné miesto vo vegetácii aby prezimovala. Prebúdza sa na jar kedy sa hneď kukli.

Živné rastliny: Calluna, Poaceae, Leguminosae, Rubus, Rumex, Quercus, Prunus,...

Kukla: Čierna kukla s oranžovými zárezmi na zadočkových článkoch je umiestnená v mäkkom, šedom zámotku, ktorý je upradený na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy do strednej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
11.6.2023, Rohožník, Slovensko

vajíčka

© Martin Jagelka
11.6.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
25.9.2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.9.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
26.5.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2002, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top