Euthrix potatoria (Linnaeus 1758)

samec
samica

Priadkovec trávový

Biotop: Vlhké lesné čistiny a okraje, podmáčané lúky, močariská a okraje vodných tokov.

Čas výskytu imága: Júl, august, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy prilietajú aj na svetlo.

Vajíčko: Bledé vajíčka so zelenými škvrnami sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na listy a stonky tráv.

Húsenica: Húsenica žije solitérne na trávach a jej vývoj je pomerne dlhý. Rastie veľmi pomaly a pri vyrušení ohne prednú časť tela pričom vystavuje štetinky dráždivých chĺpkov. Tie sa ľahko ulamujú a zapichávajú sa do kože nepriateľa. Húsenice zimujú vo vegetácii. Po prezimovaní dokončujú svoj vývoj. S obľubou pijú vodu z listov. Zvyčajne ich vidno ako sedia na trávach alebo suchých stonkách.

Živné rastliny: Cladium mariscus, Phragmites spp., Poaceae.

Kukla: Kukla je umiestnená v mäkkom, žltom, chlpmi premiešanom zámotku, ktorý je na oboch koncoch zúžený. Je upradený na stonkách rastlín.

Prezimovanie: V štádiu polo dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
15.6.2011, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Peter Kurina
5.6.2007, Gajary, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.6.2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
15.6.2011, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1995, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod, Závod, Slovensko

Scroll to top