Lasiocampa quercus (Linnaeus 1758)

samec
samica

Priadkovec dubový

Biotop: Teplé okraje lesov, lužné lesy, rúbaniská, vresoviská a rašeliniská.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu cez deň a krátko po usušení krídiel začínajú aktivitu. Samce lietajú poobede rýchlim a kľukatým letom nízko nad vegetáciou, hľadajúc vábiace samičky. Kopulácia trvá krátko, len 10 – 20 minút. Samička po spárení ostane sedieť na mieste a čaká na zotmenie. V noci lieta a kladie vajíčka. Vypúšťa ich voľne do podrastu.

Vajíčko: Strakaté vajíčko sa liahne zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenica žije na rôznych rastlinách a jej vývoj je pomerne dlhý. Rastie veľmi pomaly a pri vyrušení sa stočí do klbka. Je celá porastená dráždivými chĺpkami, ktoré sa ľahko uvoľňujú a zapichávajú sa do pokožky. Húsenica na jeseň vyhľadá vhodné miesto vo vegetácii, kde bude hibernovať. Prebúdza sa až na jar kedy dokončuje vývoj.

Živné rastliny: Calluna, Vaccinium, Quercus, Prunus, Crataegus, Rubus,...

Kukla: Hnedá kukla je umiestnená v tvrdom, oválnom, žltohnedom zámotku, ktorý je celý pokrytý krátkymi, dráždivými chĺpkami z húsenice. Je uložený plytko pod zemou alebo v machu, pod kameňmi a pod.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Altaj).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

malá húsenica

© Martin Jagelka
21.8.2016, Malacky, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
21.8.2016, Malacky, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
26.5.2017, Malacky, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2004, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1995, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.7.2016, Malacky, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.7.2017, Malacky, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
21.7.2017, Malacky, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
21.7.2017, Malacky, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Suchá Hora, Slovensko

Scroll to top