Phyllodesma tremulifolia (Hübner 1810)

samec
samica

Priadkovec jaseňový

Biotop: Lužné lesy, lesostepi, okraje vodných tokov a krovinaté stráne.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte od polovice júla do polovice augusta, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci kedy tiež prilietajú na svetlo. Kopulácia nastáva v noci a nad ránom. Cez deň sedia medzi listami, kde sú svojim vzhľadom dokonale maskované.

Vajíčko: Hnedé, strakaté vajíčka sú kladené väčšinou jednotlivo alebo v malých znáškach na živné stromy.

Húsenica: Húsenica je aktívna prevažne v noci. Cez deň sedí pritlačená ku konárom, kde je veľmi dobre maskovaná. Miesta kde sedí si opriada vláknom. Na brušnej strane má dlhšie chlpy ako na chrbte, čo ešte vylepšuje jej kamufláž.

Živné rastliny: Betula, Salix, Populus, Quercus, Fraxinus,...

Kukla: Kuklí sa v šedom, mäkkom zámotku, ktorý si spriada medzi listami alebo v škárach kôry.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Arménsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
15.7.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
6.10.2022, Kirki, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
6.10.2022, Kirki, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
24.4.2004, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.7.2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Kirki, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top