Jordanita graeca (Jordan 1907)

Zelenáčik grécky

Biotop: Suché stepné stráne, pasienky a stepi.

Čas výskytu imága: Jún, júl len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú cez deň a sajú na rôznych kvetoch. Sú veľmi lokálne a tvoria malé, uzavreté kolónie na svojich lokalitách.

Vajíčko: Žlté, ploské vajíčka sú kladené v skupinách na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica je veľmi málo pohyblivá a väčšinou sedí nehybne na liste. List vyžiera zvnútra, pričom zalieza pod vrchnú blanu listu.

Živné rastliny: Centaurea spp., Carduus, Cirsium.

Kukla: Kukla je umiestená v mäkkom, oválnom zámotku na zemi medzi vegetáciou.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

imago - samec

© Martin Jagelka
2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

imago - samec

© Martin Jagelka
2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

imago - samica

© Martin Jagelka
2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

biotop

© Martin Jagelka
2004, Koktebel, Krym, Ukrajina

Scroll to top