Adscita statices (Linnaeus 1758)

samec

Zelenáčik štiavový

Biotop: Vlhké a podmáčané lúky, okraje lesov a vôd, slnečné stepi a vyprahnuté krovinaté stráne.

Čas výskytu imága: Od konca mája do polovice júla len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú cez deň a sajú na rôznych kvetoch. Lietajú pomalým letom, nízko nad vegetáciou.

Vajíčko: Žltkasté vajíčka sú kladené v skupinách na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenice sa po vyliahnutí zavŕtavajú do listov, kde vyhlodávajú chodbičky. Neskôr už požierajú listy normálne z kraja listu. Húsenica je veľmi málo pohyblivá a väčšinou sedí nehybne na liste.

Živné rastliny: Rumex spp.

Kukla: Svetlohnedá kukla je umiestená v mäkkom zámotku medzi vegetáciou.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

chodbičky malých húseníc v liste

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Láb, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
9.7.2010, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
5.7.2009, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
5.7.2009, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod, Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Moravský Svätý Ján, Slovensko

Scroll to top