Zygaena trifolii (Esper 1783)

Vretienka ďatelinová

Biotop: Vlhké lúky, mokrade, rašeliniská a kvetnaté podhorské stráne.

Čas výskytu imága: Od polovice júna do konca júla, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu zrána a po usušení krídiel začínajú lietať. Motýle lietajú pomalým, priamočiarym letom ponad vegetáciu. Často sajú a odpočívajú na kvetoch bodliakov, chrastavcov a nevädzí. Sú aktívne cez deň, kedy sa aj pária.

Vajíčko: Žlté, podlhovasté vajíčka sú kladené v znáškach na spodnú stranu listov živných rastlín. Liahnu sa zhruba za 10 až 14 dní.

Húsenica: Húsenica je málo pohyblivá a väčšinu času nehybne sedí na opradenom liste. Po druhom zvliekaní prestáva žrať a zalieza do prízemnej vegetácie, kde si opradie miesto na liste a začína hibernáciu. Prebúdza sa na jar kedy dokončuje svoj vývoj. Tak ako motýľ, aj húsenica je jedovatá a preto ju väčšina predátorov nežerie. Svoju jedovatosť znázorňuje kontrastným sfarbením.

Živné rastliny: Lotus corniculatus, Trifolium spp.

Kukla: Čierna kukla je umiestnená v žltkastom, podlhovastom, na oboch koncoch zúženom zámotku, ktorý je pripevnený na suchej stonke alebo steble. Kukla sa tesne pred liahnutím motýľa vysunie zo zámotku.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
3.7.2019, Važec, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
20.6.2017, Jílovice, Česká Republika

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
20.6.2017, Jílovice, Česká Republika

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
20.6.2017, Jílovice, Česká Republika

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
20.6.2017, Jílovice, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2019, Važec, Slovensko

Scroll to top