Zygaena cynarae (Esper 1789)

samec
samec - forma
samica

Vretienka smldníková

Biotop: Suché borovicové lesy, krovinaté stráne a riedke lesy na piesočnom podklade.

Čas výskytu imága: Jún, júl len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú pomalým, priamočiarym letom ponad vegetáciu. Často sajú a odpočívajú na kvetoch bodliakov, chrastavcov a betoniky lekárskej. Sú aktívne cez deň, kedy sa aj pária.

Vajíčko: Žlté, podlhovasté vajíčka sú kladené v znáškach na spodnú stranu listov živných rastlín. Liahnu sa zhruba za 10 až 14 dní.

Húsenica: Húsenica je málo pohyblivá a väčšinu času nehybne sedí na opradenom liste. Po druhom zvliekaní prestáva žrať a zalieza do prízemnej vegetácie, kde si opradie miesto na liste a začína hibernáciu. V druhom roku húsenica len veľmi málo žerie. Má dvojročný vývoj a preto prezimuje ešte raz. Malá časť z populácie má len jednoročný vývoj. Tak ako motýľ, aj húsenica je jedovatá a preto ju väčšina predátorov nežerie. Svoju jedovatosť znázorňuje kontrastným sfarbením.

Živné rastliny: Peucedanum arenarium.

Kukla: Čierna kukla je umiestnená v striebornom, podlhovastom, na oboch koncoch zúženom zámotku, ktorý je pripevnený na suchej stonke alebo steble. Kukla sa tesne pred liahnutím motýľa vysunie zo zámotku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice - 2 zimy.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
5.6.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
11.6.2009, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.6.2003, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.6.2003, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.7.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
12.7.2010, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.7.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.7.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
2.7.2009, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

Scroll to top