Jordanita globulariae (Hübner 1793)

Zelenáčik gulôčkový

Biotop: Suché stepné stráne, pasienky a stepi.

Čas výskytu imága: Jún, júl len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú cez deň a sajú na rôznych kvetoch. Sú veľmi lokálne a tvoria malé, uzavreté kolónie na svojich lokalitách.

Vajíčko: Žlté, ploské vajíčka sú kladené v skupinách na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica je veľmi málo pohyblivá a väčšinou sedí nehybne na liste. List vyžiera zvnútra, pričom zalieza pod vrchnú blanu listu.

Živné rastliny: Centaurea scabiosa.

Kukla: Kukla je umiestená v mäkkom, oválnom zámotku na zemi medzi vegetáciou.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
3.8.2015, Mikulášov, Slovensko

vajíčka

© Martin Jagelka
3.8.2015, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
11.5.2013, Mikulášov, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
28.7.2015, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top