Lemonia dumi (Linnaeus 1761)

samec
samica

Papriadkovec jastrabníkový

Biotop: Vlhké lúky, slnečné stráne a svahy. Tiež lesostepi, pasienky a kopce s nízkou vegetáciou.

Čas výskytu imága: Október, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh. Iba v niektorých rokoch sa vyskytuje hojne.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne počas dňa a to hlavne v slnečnom počasí ale lietajú aj keď je zamračené. Liahnu sa ráno (od 9:00 do 10:30) a samičky zanedlho po vysušení a preklopení krídiel začínajú vábiť samčekov. Ti lietajú zhruba od 10:00 hodiny a ich aktivita sa končí okolo 14:00 hodiny poobede. Párenie je krátke a trvá 10 až 25 minút. Samičky hneď po spárení začínajú lietať a klásť vajíčka. Samce majú veľmi rýchli a kľukatý let. Samice naopak letia takmer priamočiaro a po krátkom lete zosadajú do vegetácie, kde kladú vajíčka. Po nakladení jednej znášky znovu vyletia a po pár metroch sa znovu strácajú vo vegetácii a kladú ďalšiu znášku vajíčok. Motýle žijú veľmi krátko, cca 4 dní.

Vajíčko: Hnedošedé, strakaté vajíčka sú kladené v menších prstencových znáškach okolo stoniek suchých rastlín.

Húsenica: Húsenice sa liahnu v máji a ihneď po vyliahnutí zliezajú na zem kde sa ukrývajú. Aktívne sú najmä v noci, ale občas žerú aj cez deň.
Pred kuklením dlho vandrujú pokiaľ nenájdu vhodné miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Taraxacum, Achyrophorus maculatus, Hieracium, Sonchus, Lactuca.

Kukla: Červenohnedá kukla je umiestnená plytko v zemi, v zemnej komôrke. Niektoré kukly prezimujú a liahnu sa až na jeseň ďalšieho roku.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Ural).

v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
8.1.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
18.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.6.2021, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.6.2021, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.6.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
4.10.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
4.10.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
4.10.2017, Rohožník, Slovensko

párik pred kopuláciou

© Martin Jagelka
4.10.2017, Rohožník, Slovensko

párik po kopulácii

© Martin Jagelka
4.10.2017, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
12.10.2017, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
12.10.2017, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
12.10.2017, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
12.10.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.10.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.10.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.10.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.10.2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

Scroll to top