Lemonia batavorum (Šumpich & Jagelka 2021)

samec
samec
samica
samica

Papriadkovec vresoviskový

Biotop: Vresoviská a piesočnaté stepi s nízkou vegetáciou.

Čas výskytu imága: Október, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh. Podľa najnovších správ z Holandska (r.2023), nebol už dva roky pozorovaný.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne počas dňa a to hlavne v slnečnom počasí ale lietajú aj keď je zamračené, dokonca aj keď je veľmi nízka teplota. Liahnu sa ráno a samičky zanedlho po vysušení a preklopení krídiel začínajú vábiť samčekov. Ti lietajú zhruba od 10:00 hodiny a ich aktivita sa končí okolo 15:00 hodiny poobede. Párenie je krátke a trvá 10 až 25 minút. Samičky hneď po spárení začínajú lietať a klásť vajíčka. Samce majú veľmi rýchli a kľukatý let. Samice naopak letia takmer priamočiaro a po krátkom lete zosadajú do vegetácie, kde kladú vajíčka. Po nakladení jednej znášky znovu vyletia a po pár metroch sa znovu strácajú vo vegetácii a kladú ďalšiu znášku vajíčok.

Tento druh je veľmi podobný s Lemonia dumi. Na rozdiel od neho, žije batavorum len v Holandsku (odkiaľ bol popísaný), prípadne je ešte možný výskyt z Belgicka alebo západného Nemecka. Jedná sa o západoeurópsky druh z vresovísk, ktorý bol zrejme dlhšiu dobu izolovaný od dumi. Je rozdielny už na pohľad voľným okom. Batavorum je oveľa tmavší, má tenké pásky na krídlach (dumi ich má široké) a bodka na predných krídlach má červený nádych (pri dumi je vždy žltá). Rozdielne znaky sú uvedené na obrázku. Sú tiež rozdiely v kopulačných orgánoch oboch druhov a 1.92% v DNA.
Batavorum má aj odlišnú bionómiu, pričom motýle lietajú aj pri veľmi nízkych teplotách. Samce batavorum sú rýchlejšie a aktívnejšie než dumi. Ich let je prudký a divoký a v chovných podmienkach si veľmi rýchlo zničia krídla.
V chove som skrížil dumi s batavorum. Hybridný potomkovia niesli znaky hlavne dumi – mali široké pásky na krídlach. Zopár jedincov malo červenkastý nádych a tmavšie sfarbenie. Na samice týchto hybridných potomkov som následne nalákal samce dumi z prírody, s ktorými sa spárili. Z ich vajíčok sa ale vyliahlo už len 8 - 10%  vajíčok, pričom sa ostatné prepadli akoby boli sterilné. Húsenice mali vysokú mortalitu až nakoniec všetky zahynuli.

Celý článok o Lemonia batavorum.

Vajíčko: Hnedošedé, strakaté vajíčka sú kladené v menších prstencových znáškach okolo stoniek suchých rastlín.

Húsenica: Húsenice sa liahnu v apríli a ihneď po vyliahnutí zliezajú na zem kde sa ukrývajú. Aktívne sú najmä v noci, ale občas žerú aj cez deň.
Pred kuklením dlho vandrujú pokiaľ nenájdu vhodné miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Taraxacum,  Hieracium, Sonchus, Lactuca.

Kukla: Červenohnedá kukla je umiestnená plytko v zemi, v zemnej komôrke. Niektoré kukly prezimujú a liahnu sa až na jeseň ďalšieho roku.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (endemit Holandska).

v palearktickom regióne

rozlišovacie znaky

© Martin Jagelka

rozlišovacie znaky

© Martin Jagelka

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.6.2017, De Veluwe, Holandsko

húsenice

© Martin Jagelka
7.6.2017, De Veluwe, Holandsko

imago - samec

© Martin Jagelka
8.10.2017, De Veluwe, Holandsko

imago - samec

© Klaas van Haeringen
2019, De Veluwe, Holandsko

imago - samec

© Klaas van Haeringen
2019, De Veluwe, Holandsko

imago - samec

© Klaas van Haeringen
2019, De Veluwe, Holandsko

imago - samica

© Martin Jagelka
10.10.2017, De Veluwe, Holandsko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.10.2017, De Veluwe, Holandsko

imago - samica

© Klaas van Haeringen
2019, De Veluwe, Holandsko

imago - samica

© Klaas van Haeringen
2019, De Veluwe, Holandsko

imago - samica

© Klaas van Haeringen
2019, De Veluwe, Holandsko

biotop

© Klaas van Haeringen
2016, De Veluwe, Holandsko

Scroll to top