Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Papriadkovec púpavový

Biotop: Vlhké lúky v pahorkatine, slnečné stráne a svahy, pasienky a stepné kopce s nízkou vegetáciou. Tiež horské lúky a stráne.

Čas výskytu imága: August - september, len v jednej generácii v roku. V horách už od konca júla.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu vo večerných hodinách. Sú aktívne v noci kedy tiež prilietajú na svetlo. Samce prilietajú od cca od 24:00 do 04:00, samice až od 03:00 do svitania. Párenie prebieha po polnoci a je veľmi krátke. Trvá 10 až 30 minút. Samice hneď po kopulácii začínajú klásť vajíčka. Rozdeľujú ich na viacero znášok na rôzne miesta na lokalite.

Vo vysokých horských oblastiach sa vyskytujú aj veľmi tmavé formy.

Vajíčko: Hnedošedé, strakaté vajíčka sú kladené v menších prstencových znáškach okolo stoniek suchých rastlín nízko pri zemi.

Húsenica: Húsenice sa liahnu pomerne skoro na jar: koncom marca a v apríli. Aktívne sú najmä v noci, ale občas žerú aj cez deň. Pri vyrušení stáčajú prednú časť tela a padajú z rastliny do podrastu. Pred kuklením mierne zhnednú a potom dlho vandrujú pokiaľ nenájdu vhodné miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Taraxacum, Hieracium.

Kukla: Červenohnedá kukla je umiestnená plytko v zemi, v zemnej komôrke. Môže byť tiež uložená voľne pod machom a vegetáciou.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a východnej Európy až po západný Sibír).

v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
23.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

malá húsenica pred prvým zvliekaním

© Martin Jagelka
26.4.2016, Radejov, Česká Republika

malá húsenica pred druhým zvliekaním

© Martin Jagelka
26.4.2016, Radejov, Česká Republika

malá húsenica pred druhým zvliekaním

© Martin Jagelka
3.5.2016, Radejov, Česká Republika

húsenica pred posledným zvliekaním

© Martin Jagelka
26.5.2016, Radejov, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
26.5.2016, Radejov, Česká Republika

húsenica - tmavá forma

© Martin Jagelka
15.6.2017, Radejov, Česká Republika

húsenica - tmavá forma

© Martin Jagelka
2002, Vivaro-Rím, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
23.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.8.2017, Radejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
2004, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
23.8.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.8.2016, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
16.8.2016, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
16.8.2016, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
16.8.2016, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
26.8.2007, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
26.8.2007, Radejov, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Argentera, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Argentera, Taliansko

Scroll to top