Brahmaea europaea (Hartig 1963)

samec
samec
samica
samica

Brahmaea európska

Biotop: Lesy v pohorí Mount Vulture.

Čas výskytu imága: Marec, apríl, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu v doobedňajších hodinách. Aktívne sú v noci, kedy nastáva aj párenie. Spárené ostanú väčšinou až do nasledujúceho večera. Samičky kladú po kopulácii vajíčka na listy a halúzky živných rastlín.

Vajíčko: Žlté vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v menších skupinkách. Vajíčkam sa neskôr vytvorí čierna bodka uprostred a mierne zhnednú. Liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Sedia na stonkách a živia sa cez deň aj v noci. Pred kuklením zliezajú na zem, kde lozia a vandrujú po okolí, kým si nenájdu vhodné miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Fraxinus spp., Ligustrum.

Kukla: Tmavá kukla je umiestnená plytko pod zemou, najčastejšie v lesnom humuse alebo pod machom. Kukla sa pred liahnutím motýľa vysunie zo zeme pomocou háčikov na zadočku.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (endemit Talianska, len v Mount Vulture).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
19.5.2016, Mount Vulture, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
19.5.2016, Mount Vulture, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
31.5.2016, Mount Vulture, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
31.5.2016, Mount Vulture, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
17.4.2016, Mount Vulture, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
17.4.2016, Mount Vulture, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
8.4.2003, Mount Vulture, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.4.2016, Mount Vulture, Taliansko

Scroll to top